top of page

פרויקטי בקרת חשבונות חלקיים/סופיים

נתיבי ישראל

במסגרת בקרת חשבונות סופיים עבור מוקדי סיכון בחברת נתיבי ישראל, נבדקו פרויקטים בהיקף מצטבר של עשרות מיליוני ש"ח.

 

להלן פרויקטים לדוגמה:

כביש 35 - ק"מ 27 - 28

כביש 38 - ק"מ 16 - 17

כביש 4 - ק"מ 238 - 239

כביש 40 - צומת קסטינה

כביש 412 - מחלף שפירים

כביש 5 - מחלף הכפר הירוק

כביש 55 - אלפי מנשה

כביש 55 - צומת צופים

כביש 60 - צומת מזרע

כביש 65 - צומת מושרייפה

כביש 672 - צומת רמת השופט

כביש 781 - שפרעם

נת"ע (נתיבי תחבורה עירונית - הרכבת הקלה)

במסגרת בקרת חשבונות חלקיים בפרויקט הרכבת הקלה, נבדקו חשבונות חלקיים בתחנות הבאות:

דיפו

מרכז התחזוקה של הרכבת הקלה

 

שנקר

תחנה הממוקמת בסמוך לרחובות ז'בוטינסקי ושנקר בפתח תקווה

אם המושבות

תחנה הממוקמת בסמוך למחלף אם המושבות, המחבר בין פתח תקווה לרמת גן.

 

בדיקת החשבונות היתה בהיקף של מאות מיליוני ש"ח. 

bottom of page