top of page

תחנת אם המושבות

אם המושבות.png

תחנת אם המושבות היא התחנה התת-קרקעית הצפונית ביותר מתוך עשר התחנות התת-קרקעיות לאורך הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב.

הקו האדום מתוכנן להתחיל לפעול באופן סדיר בשנת 2021.

 

התחנה נמצאת בסמוך למחלף אם המושבות, בדרך המקבילה לכביש 4, בצדו המערבי. דרך זו, באורך של כ-1.5 ק"מ, מתפצלת מדרך ז'בוטינסקי בסמוך למחלף גהה ומגיעה לתחנת קרית אריה בפתח תקווה.

החפירות בוצעו בשיטת Cut & Cover, ובשלב הראשון הושלמה יציקת קירות הפיר, שאורכו כ-100 מטר, רוחבו 35 מטר ועומקו 25 מטר. הפיר מיועד לשילוח מכונות ה-TBM, אשר כרו את המנהרות ובתום עבודות הכרייה, חלקו הפך למנהרה בנויה שתשמש את הרכבת הקלה.

bottom of page