top of page

דיפו - מרכז התחזוקה של הרכבת הקלה

בצפון פתח תקווה, בין נחל הירקון לדרך אם המושבות, הוקם מרכז תחזוקה ותפעול של הרכבת הקלה.

המתחם מקושר אל רשת קווי הרכבת הקלה, באמצעות מסלול מסילתי ייעודי.

מטרת הפרויקט הינה הקמת מרכז מודרני לתחזוקת הקרונות ולחנייתן. המתחם הוקם על פי עקרונות של: פיתוח בר קיימא, עקרונות כלכליים, חברתיים וסביבתיים, במטרה להעניק לרכבות שירות פונקציונאלי ברמה הגבוהה ביותר מצד אחד על ידי הקמת מרכז יעיל תפעולית ומצד שני, ליצור מבנים ידידותיים לסביבה ולעובדים בו, בדגש רב על בטיחות העובדים והמבקרים.

הדמיית דיפו 1_0

הדמיית דיפו 1_0

הדמיה דיפו 2

הדמיה דיפו 2

bottom of page