top of page

מסילה מזרחית

תיאור הפרויקט

 • המסילה המזרחית משתרעת לאורך כ- 65 ק"מ במזרח שפלת החוף, ממסילת החוף באזור פרדס חנה, חדרה מזרח, אחיטוב, כפר סבא, נתב"ג ועד ללוד.

 • פרויקט המסילה המזרחית הינו פרויקט לאומי להקמת קו רכבת חדש במזרח המדינה וכלול בתכנית החומש של נת"י, 40 ק"מ מתוכננים ע"י חברת נתיבי ישראל ויבוצעו החל משנת - 2019.

 • המסילה המזרחית תביא למהפך אסטרטגי ברשת המסילות הארצית ותיצור מערך מסילתי שיחבר בין צפון הארץ ודרומה, תוך עקיפת גוש דן וצוואר הבקבוק של מסילות הרכבת בפרוזדור איילון.

 • המסילה המזרחית תיצור עורק תחבורה עיקרי לסחורות שיגדיל את יכולת השינוע מנמלי חיפה ואשדוד לכל הארץ.

 • יוקם כביש 444 מאחיטוב עד כביש 57 במקביל למסילה במסגרת הפרויקט הקמת הכביש מבוצעת כחלק מפרויקט הארכת ושדרוג כביש 444 ככביש מקביל לכביש 6 אשר יאפשר גישה נוחה לתושבים באזור לכבישים רוחביים ולתחנות הרכבת לאורך תוואי המסילה וישרת פיתוח אזורי גובל.

 • קטע A - מחדרה למחלף ניצני עוז- באחריות נתיבי ישראל.

 • קטע B - ממחלף ניצני עוז עד ראש העין (כביש 531) באחריות נתיבי ישראל.

 • תקציב משוער לקטעים A+B כ- 7.5 מיליארד, אך טרם אושר ע"י מת"ח.

מסילה מזרחית קטע A

 • מחדרה (צומת רמז – חיבור למסילות החוף) עד למחלף ניצני עוז מסילת ברזל כפולה באורך כולל של 20 ק"מ.

 • משתרע מהחיבור למסילות החוף בצפון בצומת רמז ועד למחלף ניצני עוז בדרום (כביש 57).קטע A עובר בסמוך לערים חדרה ופרדס חנה בצפון ודרך שטחי מועצה אזורית מנשה ועמק חפר בקטע המרכזי והדרומי ועד החיבור לקטע B צפונית למחלף ניצני עוז.

 • 2  תחנות רכבת חדרה מזרח, ואחיטוב.

 • 8  ק"מ כביש 444

 • גשרי מסילה

 • גשרי כביש

מסילה מזרחית קטע B

ממחלף ניצני עוז עד ראש העין מסילה כפולה באורך של כ – 20 ק"מ, משתרעת מכביש 57 בצפון ועד החיבור למסילה קיימת מדרום לכביש 531.

בנוסף כולל הקטע 3 תחנות רכבת:

טייבה, טירה השומרון, כפר סבא מזרח.

גשרים:

3 גשרי כביש, 5 גשרים חקלאיים, 1 מעבר חקלאי תחת המסילה, 4 גשרי מסילה מעל הנחלים, 3 גשרי כביש קיימים.

נבות גדעונה 1
נבות גדעונה 2
נבות גדעונה 3
נבות גדעונה 4
נבות גדעונה 5

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page