top of page

הקו הירוק - מקטע G2

הקו הירוק G2.png

 

הקו הסגול והקו הירוק הם קווי LRT (רכבת קלה), אשר אושרו בתמ"א ומהווים חלק מרשת המתע"ן.

חברת נת"ע תקדם את התכנון המפורט והביצוע של קווים אלו בנוסף לקו האדום אשר כבר נמצא בביצוע.

הקו הירוק - נתונים כלליים

אורכו של הקו כ-39 ק"מ ובו כ-64 תחנות.

הקו עובר בכ-4 ערים מרכזיות – חולון, בת ים, תל אביב והרצליה אשר תדירות הרכבת בשעות השיא תהיינה בכל 3-4 דקות.

תחזית הנוסעים עד לשנת 2030 כ- 65 מיליון איש בשנה.

עלות ראשונית 19.6 מיליארד ₪

תיאור הפרויקט  

מקטע G2 הינו קטע דרום מערבי המתחיל מצומת בית דגן ומסתיים בצומת חולון.

אורכו של הקו במקטע G2 כ-6.7 ק"מ, אשר בו יהיו כ-11 תחנות קרקעיות.

bottom of page