בניה פרטית

גן ילדים ביקנעם

בית עם ביקנעם

שיפוץ מבנה לבזק בינלאומי

מבנים

רכבת ישראל 

עבור סדנת קישון, כתב כמויות למבנים בהיקף של מיליוני שקלים.

יפה נוף

במסגרת בקרת הכמויות עבור חברת "יפה נוף" בפרויקט מנהרת תשתיות, נבדקו כמויות בהיקף של כ - 70 מיליון ש"ח וכן בוצע איחוד כלל כתבי הכמויות מהיועצים השונים.

תשתיות

נתיבי ישראל 

הכמאות בוצעה עבור מוקדי סיכון בהיקף של מאות מיליוני ש"ח.
 

להלן פרויקטים לדוגמה:

כביש 4 - צומת שמרת

כביש 40 - צומת ביל"ו

כביש 40 - צומת חצב

כביש 65 - עפולה - דברת

כביש 65 - צומת תבור

כביש 721 - בית אורן

כביש 73 - צומת נהלל

כביש 73 - צומת יפעת

כביש 90 - נחל קומראן

כביש 90 - חוצה קריית שמונה