top of page

גשר צבי הרלינג - בני ברק

גשר הרלינג הדמיה 2
גשר הרלינג הדמיה 1
גשר הרלינג הדמיה 3

תכנון גשר צבי הרלינג והכבישים הסמוכים המתחברים אליו, תכנית המתבססת על תב"ע מס' בב/572.

תיאור הפרויקט

הפרויקט נפרש מדרך אם המושבות בדרום ועד פארק הירקון בצפון (בין כביש 4 במזרח לרחוב המכבים במערב).

הגשר צפוי לעבור מעל נתיבי איילון מזרח (כביש 491), רצועת הרכב המתוכנן ורח' לח"י הקיים ולהתחבר באמצעות רמפות לרחוב הלח"י. אורך הגשר 2.6 ק"מ.

הגשר ישמש גם את רוכבי האופניים הרוכבים בין בני ברק לפארק הירקון.

בהתאם לתב"ע גם תוואי הקו הצהוב של הרכבת הקלה צפוי לעבור במרכז הגשר.

תקציב הפרויקט: 300 מיליון ₪

bottom of page