top of page

רכבת ישראל - מתחם אשקלון שלב א'

מתחם חשמלי במלואו לטיפול ותחזוקת הרכבות החשמליות.

פעילות בנושא לוחות הזמנים – בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים וביצוע לו"ז אינטגרטיבי עבור הקבלנים השונים העובדים במתחם.

bottom of page