top of page

רכבת - קשת מודיעין

גשר פרגולה
גשר בדחיקה
מעבר תת קרקעי וחיבור לתחנה קיימת

תיאור הפרויקט

פרויקט 'קשת מודיעין', כולל מסילת רכבת המחברת את העיר מודיעין אל הקו המהיר לירושלים.

 

רכבת ישראל מבצעת את פרויקט מסילת "קשת מודיעין" ומקימה תשתית חיבור מסילתי באורך של כ-2.5 ק"מ בין תחנות הרכבת במודיעין לקו המהיר לירושלים.

 

במסגרת הפרויקט תבוצענה עבודות הכוללות:

שדרוג והרחבת תחנת הרכבת "פאתי מודיעין".

גשר הולכי רגל וחניון חדש סמוך לכביש 431 (מדרום לתחנת פאתי מודיעין).

עבודות תשתית להקמת גשרי רכבת, קירות תומכים, מבנה תחתון למסילה, מערכות נדרשות במעבר תת קרקעי, עבודות שיקום נופי ועוד.

 

הפרויקט, בתקציב כולל של כ-330 מיליון שקלים, מחולק לביצוע בין שני קבלנים.

פעילות בנושא לוחות הזמנים – בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים.

bottom of page