top of page

כביש 4 - מחלף חולות - אשדוד

D44D46181-2zmb2k992sm3xw5tnq0o3k.jpg

תיאור הפרויקט

הרחבת הכביש לכביש דו-מסלולי תלת-נתיבי לצורך הגדלת קיבולת הכביש, שיפור זרימת התנועה ושיפור בטיחות משתמשי הדרך.

במסגרת הפרויקט הוקמה תשתית מסחרית והכנה למערכות בקרת תנועה.

בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים, ניתוח בקשות הקבלן להארכת משך. 

 

הפרויקט חולק לשלושה קטעים:

קטע 1: ק"מ 97 - 103 (מחלף גן רווה - גשר פלמחים)

 

קטע 2: ק"מ 95 - 97 (גשר פלמחים - נחל שורק)

 

קטע 3: ק"מ 83 - 95 (נחל שורק - מחלף אשדוד)

 

מה בפרויקט?

הוספת נתיב בכל מסלול

הקמת תשתית למערכות בקרת תנועה

הסדרת ניקוז

שיקום גשרים

שיקום מבנה כביש קיים

תקציב הפרויקט: 293 מיליון ₪

bottom of page