top of page

רכבת ישראל - מתחם קישון שלב ב'

פרויקט מתחם הקישון כולל עשרות מבנים, הסטת מסילות וביצוע מפלגים חדשים לצורך יצירת מבנה לוגיסטי, רציף מכין דו שימושי, גשר ורציפים לטיפול בקרונות, מחרטה ועוד.

 

עלות הפרויקט בכללותו כ- 1.2 מיליארד ₪.

 

פעילות בנושא לוחות הזמנים – בקרה חודשית על התקדמות התכנון, הביצוע ולוחות הזמנים וביצוע לו"ז אינטגרטיבי עבור כל החבילות והתלות הקיימת ביניהן.

bottom of page