top of page

המסילה התורכית

המסילה התורכית הינה חלק מהקו האדום, המוקם על ידי חברת נת"ע (נתיבי תחבורה עירונית).

תיאור הפרויקט

הפרויקט משתרע בין הרחובות קאופמן והרצל בתל אביב.

הפורטל, שאורכו כ - 200 מ', מתחיל באזור רחוב קאופמן ויורד ממפלס הרחוב אל תחנת "אליפלט".

התחנה מכילה 4 מסילות, 2 רציפים, חדרים טכניים וקומת ביניים למעבר הולכי רגל ומשתרעת על כ -150 מ'.

 

בנוסף, קיימת מנהרה הבנויה בצורת "חפירה וכיסוי" באורך של כ- 650 מ' מתחנת "אליפלט" ועד לפתח היציאה ברחוב הרצל.

פעילות לוח הזמנים – ליווי מנהל התכנון מהקמת לו"ז בסיסי לתכנון דרך מעקב חודשי.

bottom of page