המסילה התורכית

המסילה התורכית הינה חלק מהקו האדום, המוקם על ידי חברת נת"ע (נתיבי תחבורה עירונית).

תיאור הפרויקט

הפרויקט משתרע בין הרחובות קאופמן והרצל בתל אביב.

הפורטל, שאורכו כ - 200 מ', מתחיל באזור רחוב קאופמן ויורד ממפלס הרחוב אל תחנת "אליפלט".

התחנה מכילה 4 מסילות, 2 רציפים, חדרים טכניים וקומת ביניים למעבר הולכי רגל ומשתרעת על כ -150 מ'.

 

בנוסף, קיימת מנהרה הבנויה בצורת "חפירה וכיסוי" באורך של כ- 650 מ' מתחנת "אליפלט" ועד לפתח היציאה ברחוב הרצל.

פעילות לוח הזמנים – ליווי מנהל התכנון מהקמת לו"ז בסיסי לתכנון דרך מעקב חודשי.