top of page

פרויקט "חיבורי נמל" - חיבור נמל המפרץ הבינלאומי החדש, לתשתיות תחבורתיות של חיפה והאזור

הפרויקט כולל ביצוע מנהרת תשתיות חומ"ס (חומרים מסוכנים) לאורך כ- 2.5 ק"מ, סלילת כבישים ומסילות לאורך כ- 4 ק"מ, הקמת 7 גשרים בשיטות ביצוע שונות, ביצוע מעבר תת"ק במנהור.

שטח הפרויקט רווי תשתיות קונבנציונליות ולא קונבנציונליות, מי תהום, קרקע חרסיתית וגורמי עניין רבים.

הפרויקט כולו חולק ל- 7 תתי פרויקטים, החל מביצוע פרויקט קידום זמינות להעתקת תשתיות וקונסולידציה, דרך 2 פרויקטים להקמת מנהרת התשתיות ו- 3 פרויקטים לביצוע הכבישים והמסילות וכלה בפרויקט ביצוע מבנה עליון לרכבת.

 

פרויקט דרומי

עלות הפרויקט כולו כ- 1.4 מיליארד ₪.

פעילות לוח הזמנים – ליווי מנהלת התכנון מהקמת לו"ז בסיסי לתכנון דרך מעקב חודשי ועד הקמת לוחות זמנים שילדיים לביצוע וליווי פרסום המכרזים, כולל ליווי הביצוע עצמו. ביצוע אינטגרציה בין תתי הפרויקטים השונים.

bottom of page