top of page

כביש 71 - נבות גדעונה, פרוייקט DB

נבות גדעונה 1
נבות גדעונה 2
נבות גדעונה 3
נבות גדעונה 4
נבות גדעונה 5

הקמת מערכת גשרים והפרדות מפלסיות במפגשים בין רכבת העמק, כביש 71 וכביש 675.

פעילות בנושא לוחות הזמנים – בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים.

תיאור הפרויקט

בצומת נבות, בהצטלבות כביש 71 עם כביש 675, מוקמה הפרדה מפלסית מעל מסילת רכבת וכביש 71.

הרמזור הקיים בוטל, הורחב קטע הכביש בין צומת נבות לצומת יששכר לדו מסלולי דו נתיבי והוסדרו גישות לישובים ולקיבוצים כפר יחזקאל, גבע וגדעונה.

 

בהצטלבות כביש 71 עם כביש הגישה לגדעונה הקודמה הפרדה מפלסית נוספת, המאפשרת נסיעה רציפה ללא רמזורים על כביש 71.

 

סך הכול במסגרת הפרויקט נסללו 6.5 ק"מ כביש.

 

באיזור הפרויקט הוסדרה מערכת הניקוז, כולל הסדרת נחל חרוד, נחל שזיפים והסדרת פארקניון קיבוץ גבע. הפרויקט תואם עם גורמי הסביבה והגופים הירוקים, כגון רשות הניקוז ורשות הטבע והגנים.

​תקציב הפרויקט: 299 מיליון ₪

bottom of page