top of page

כביש 71 - הפרדות מפלסיות תל יוסף ובית השיטה, פרוייקט DB

הקמת הפרדות מפלסיות מעל רכבת העמק בחיבור כבישים 71/669, צומת בית השיטה, באיזור תל יוסף וליד כלא שאטה.  

 

פעילות בנושא לוחות הזמנים – בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים.


תיאור הפרויקט

באיזור בית השיטה, במפגש הכבישים 71 ו-669, הוקם מחלפון הכולל גשר באורך 55 מ' וברוחב 15.7 מ' מעל רכבת העמק וגשר באורך 62 מ' וברוחב 15 מ' מעל כביש 71.

באיזור תל יוסף הוקם גשר חקלאי, באורך 55 מ' וברוחב 14.7 מ', מעל מסילת העמק.

באיזור כלא שאטה הוקם גשר חקלאי, באורך 70 מ' וברוחב 9 מ', מעל מסילת העמק.

במסגרת הפרויקט נסללו כ-4 ק"מ כבישים דו מסלוליים ודו נתיביים והוסדר מסלול לאופניים. בוצעה הסדרה בטיחותית בהתאם לתצורה החדשה, כולל הקמת מעגלי תנועה.

תקציב הפרויקט: 127 מיליון ₪​

bottom of page