top of page

כביש 6 - מקטעים 3 ו - 7

פרויקט הארכת כביש חוצה ישראל צפונה, מבוצע כחלק מתכנית "נתיבי ישראל"- תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח תשתיות התחבורה במדינת ישראל.

 

מטרות הפרויקט הינן:

  • מתן פתרון תשתיתי תחבורתי יעיל, בין צפון הארץ ומרכזה, המאפשר מעקף עורקי תחבורה עמוסים.

  • שיפור הנגישות של הפריפריה למרכז הארץ.

  • יצירת אזורי ביקוש בצפון הארץ.

תיאור הפרויקט  

מקטע 7 - בין יוקנעם בדרום, למחלף תל-קשיש בצפון (כ-5 ק"מ).

בקטע זה כולל הפרויקט סלילת כביש בן 3 נתיבים לכל כיוון וכריית מנהרה כפולה באורך של 1.7 ק"מ. 

 

מקטע 3 - בין מחלף תל-קשיש בדרום, למחלף סומך בצפון (כ-14 ק"מ).

בקטע זה, כולל הפרויקט סלילת כביש בן 3 נתיבים לכל כיוון וכריית 2 מנהרות כפולות ליד היישוב רכסים (באורך של 2 ק"מ) וממזרח ליישוב איבטין (באורך של 400 מ'). ​

פעילות לוח הזמנים – בדיקת נאותות עבור הבנק המלווה טרם תחילת הביצוע.

bottom of page