top of page

כביש 3 - כפר סילבר משואות יצחק

כביש 3

כביש 3

כביש 3

כביש 3

כביש 3

כביש 3

כביש 3

כביש 3

כביש 3

כביש 3

שדרוג הדרך בק"מ 228-242 והרחבתה לדרך דו-מסלולית דו-נתיבית.

 

בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים, ניתוח בקשות הקבלן להארכת משך. 

תיאור הפרויקט

שדרוג של כ-13 ק"מ מהדרך, בין אשקלון לקרית מלאכי. התאמת הכביש למהירות תכן 100 קמ"ש והסדרה בטיחותית של 9 צמתים:

כפר סילבר, ניר ישראל, הודיה, נגבה, עמנואל, משואות יצחק, מרכז שפירא, עין צורים ושפיר.

הפרויקט ייתן מענה תחבורתי ליצירת ציר רוחב עיקרי בדרום-מרכז הארץ. לאורך הפרויקט יושם דגש על פתרונות ניקוז ופתרונות אקוסטיים ונופיים.
במסגרת הפרויקט יורחבו ויחוזקו גשרים ומעברי מים מעל הנחלים לכיש, גוברין, דגנים, הודיה ואבטח.

 

תקציב הפרויקט: 350 מיליון ₪

bottom of page