top of page
עיקול נטפים
נחל עמוד
נחל עכברה
מצפה נטופה
מפרידן כחל
מעבר אקולוגי
מסד
בועינה נוגידאת
אודות

חברת איה ש.ב.י בע"מ הוקמה במטרה לתת מענה כולל ומקיף בתחום בקרה הנדסית של פרויקטים, על מנת לספק את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.

פרויקטים

 

לוחות זמנים

כמאות

חשבונות חלקיים/סופיים

עריכת מסמכי מכרז

תחומי התמחות

חברת איה ש.ב.י בע"מ מרכזת תחת קורת גג אחת התמחויות הנוגעות בכל אספקט של הפרויקט, החל מפעולות מקדימות לכתיבת המפרט ועד לבדיקת החשבון הסופי ויישוב תביעות. כמו כן, לחברה קיימות התמחויות רבות נוספות הכוללות פעילות בודק הנדסי ועוד.

אודות

חברת איה ש.ב.י בע"מ הוקמה במטרה לתת מענה כולל ומקיף בתחום בקרה הנדסית של פרויקטים, על מנת לספק את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.

bottom of page