top of page

כביש 444 - צומת מגדל אפק - ראש העין

תיאור הפרויקט

הרחבת הכביש לאורך 1.5 ק"מ הכוללת את הרחבת גשר נחל שילה.

פעילות בנושא לוחות הזמנים – בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים.

תקציב הפרויקט: ___ מיליון ₪

bottom of page