top of page

כביש 44 - הפרדה מפלסית 208

הפרדה מפלסית בין מסילת רכבת נען-לוד, לכביש מס' 44 בכניסה הצפונית לרמלה.

פעילות בנושא לוחות הזמנים – בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים.


תיאור הפרויקט

ביצוע הפרדה מפלסית, באמצעות הגבהת כביש 44 שיעבור מעל מסילת הרכבת נען-לוד בגשר קורות.

ייבנו רמפות המקשרות את כביש 44 עם הערים רמלה ולוד, תוך ביטול צומת הכניסה המערבי הקיים לעיר לוד.

העבודה כוללת את כל הנדרש ליצירת ההפרדה בין הרכבת לכביש עד לביטול המפגש הקיים, לרבות ביצוע עבודות תשתית, חלקן בקידוחים תת קרקעיים מתחת למסילת הרכבת, ביצוע קירות תומכים ואקוסטיים, ביצוע עבודות ניקוז, ביצוע פיתוח וגינון. 

 

לצורך ביצוע הפרויקט, בחודש מאי 2013, נסלל מעקף זמני אליו הוסטה התנועה מכביש 44 כולל העתקת מחסום הרכבת הקיים.​

תקציב הפרויקט: 146 מיליון ₪

bottom of page